Azərbaycanda hələ belə qarda öz gücünü göstərən niva olmamışdı