41-45 müharibəsindən qalan avtomobili qoruyub saxlayan Zaqatala vətəndaşı